October 21, 2018
Shonan Cat Club
Showhall:
Chuokuritsu Sangyo Kaikan
2-22-4 Higashinihonbashi Chuo-ku
Tokyo, Japan
Judges:
AM:
Yano, Oizumi, Odaka, Hamano
PM:
Kaizuka, Hattori, Tomonari, Tasaki
Entry Clerk:
Yuka Fuchigami
+81 447 50 7170

Sources:
info 2018-08-20 07:59:57 UTC