April 14, 2018
Shonan Cat Club
Showhall:
Chuokuritsu Sangyo Kaikan
2-22-4 Higashinihonbashi Chuo-ku
Tokyo, Japan
Judges:
Odaka, Kato, Oizumi, Tomonari, Kaizuka, Osada, Tamano, Kikuchi
Entry Clerk:
Yuka Fuchigami
+81 447 50 7170
Other:
One-day alternative format.
Info:
Ryoko Doi, +81 467-25-0843, info@shonancc.com

Sources:
info 2018-02-06 06:41:16 UTC